Høring

Vedtak

Se Nye Helgelandssykehuset.no for mer informasjon om prosjektet