Høring

Vedtak

Se helgelandssykehuset.no/2025 for mer informasjon om prosjektet